BLOG PIXZELLE

Find articles about and around the world of apps, and find out what kinds of services Pixzelle Studio can offer your next project.

BLOG
BLOG

Virtuell og utvidet virkelighet for profesjonell opplæring

I tidligere innlegg har vi utforsket hvordan virtuell og utvidet virkelighet har blitt brukt med suksess på ulike måter. Noen eksempler er videospill som tilbyr spennende opplevelser og online-tjenester som lar deg se hvordan enkelte objekter, som for eksempel møbler, kan passe inn hjemme hos deg før du kjøper dem.

Virtuell og utvidet virkelighet har også blitt brukt i forretningssammenheng ved flere formål. Et eksempel på dette kommer fra eiendomsmegling, en sektor som utnytter denne teknologien ved å tilby virtuell omvisning via din mobiltelefon eller datamaskin. I bilindustrien bidrar denne teknologien til å evaluere designbeslutninger for nye biler uten å fysisk bygge en prototype. 

I tillegg til disse fascinerende funksjonene, kan denne teknologien også redusere tid og kostnader knyttet til nytt personell, opplæring av fabrikkansatte og utdanning. Det gjør det mulig å skape et datagenerert miljø der brukeren kan samhandle med ulike objekter og virtuelle scenarier, som hjelper dem å tilegne seg nye kunnskaper og utvikle sin kompetanse som er nødvendig for jobben. Den virtuelle virkeligheten er en etterligning av virkelige opplevelser, men som ikke impliserer høye utgifter eller ressurser slik som tradisjonelle treningsprogrammer krever.

Faktisk, så kan du utvikle så mange miljøer du ønsker. Det store potensialet kommer fra å kunne utforske alle mulige potensielle scenarier uten å fysisk være på et bestemt sted, og uten å faktisk oppleve en bestemt situasjon i virkeligheten.

Virtuell og utvidet virkelighetsopplæring og kapasitetsprogrammer benyttes for tiden i industrielle og militære sammenhenger, hvor brukere kan få erfaring med å håndtere scenarier med høy risiko uten å være i reell fare. Dette hjelper dem til å oppdage og bli kjent med deres psykologiske og fysiske reaksjoner, undersøke dem og lære å kontrollere dem til de skal konfronteres med slike situasjoner i det virkelige liv.

I et akademisk miljø gjør denne teknologien det mulig for elevene å forstå konsepter, prosesser og til og med historiske hendelser ved å oppleve dem på en realistisk måte. Dette gjør det enklere for dem å gjenkjenne mønstre og få realistiske erfaringer. Kunnskap oppnås ved å gi studentene mulighet til å være aktive deltakere i ulike scenarier som er viktige og relevante for deres felt.

Video: Virtuell og utvidet virkelighet kan forandre tradisjonell utdanning

I det biomedisinske området brukes denne teknologien til å trene paramedikere, sykepleiere og leger på nødsituasjoner. Virtuelle opplevelser øker deres evne til å gi diagnoser, bedrer reaksjonstiden og til å ta bedre beslutninger i virkelige situasjoner takket være simulerte erfaringer.

Det er åpenbart enklere, raskere og sikrere å skaffe seg denne kunnskapen i virtuelle scenarier. Kirurger kan visualisere og manipulere strukturer og organer i virtuelle scenarier som gir dem kirurgisk erfaring. Dette styrker deres ferdigheter og presisjon til når de skal operere i det virkelige liv.

 Video: Virtuell og utvidet virkelighet for å trene fremtidige kirurger

Spesielt for fagfolk innen klinisk psykologi er det mulig å bruke denne teknologien til behandling av pasienter som har psykiske lidelser som post-traumatisk stresslidelse (PTSD), tvangslidelse (OCD), oppmerksomhet og konsentrasjonsforstyrrelser (ADD), humørlidelser (som depresjon), fobier, avhengighet og listen fortsetter. Det blir også brukt til behandling av smerter, så vel som sosiale lidelser og kommunikasjonsferdigheter.

Når det gjelder politiet, gjør bruken av virtuell og utvidet virkelighet det mulig til å trene på høyrisiko-situasjoner. Dette inkluder trening av ansvarlig bruk av skytevåpen, utvikling av forhandlingsferdigheter, håndtere redningsoppdrag og farlige kriminelle. Generelt kan de utvikle sin evne til å reagere adekvat på en gitt situasjon. Lære å håndtere stress, frykt og impulskontroll uten å kompromittere deres fysiske integritet som i tradisjonelle treningsmetoder. Når denne typen trening er fullført, er offiserene mye mer effektive på bakken.

 Video: Virtuell og utvidet virkelighet brukt til trening og opplæring av politiet

Alt dette er bare eksempler på bruken av virtuell og utvidet virkelighet innen kompetanseopplæring og utvikling. Utvalget av muligheter er ganske uendelig når det kommer til andre felt, og derfor er potensialet innen denne teknologien så spennende. 

Foruten fordelen av å gi trygge scenarier for opplæring og muligheten til å lære på forskjellige steder og situasjoner uten å måtte flytte din geografiske posisjon, er en av hovedattraksjonene i denne teknologien evnen til å tilby personlig trening. 

Avhenging av deltakeren kan ulike prioriteringer legges til rette, som for eksempel hastigheten på opplæringen og kriteriene for å bestå. Dette fører til en betydelig kostnadsreduksjon. Systemet kan brukes på ubestemt tid til å trene så mange som mulig, og etter behov.

Hva med deg? Hva slags trening eller utdanning trenger teamet ditt? Har du noen idéer om hvordan virksomheten din kan dra nytte av å bruke virtuell og utvidet virkelighet for opplæringsformål?

I Pixzelle Studio er vi dedikert til kontinuerlig opplæring og utvikling, og vi er derfor veldig ivrige på å høre om din idé. Vi vil gjerne vurdere dine behov og støtte utviklingen av løsninger som vil fungere for deg.

Følg lenken

Post
Post
We use our own and third-party cookies to improve our service experience. If you continue navigating in our site, you are agreeing using them in order to improve performance, analysis and marketing/advertising. You can learn more about cookies in our Privacy Policy