BLOG PIXZELLE

Find articles about and around the world of apps, and find out what kinds of services Pixzelle Studio can offer your next project.

BLOG
BLOG

Så, hva vet du om tingets internett?

Forbedringer av teknologi- og infrastruktur gjør at det blir stadig lettere å finne nettverksbaserte enheter. Dette tillater oss å holde styr på og kontrollere objekter eller ting som er langt fra oss, og å ta beslutninger basert på informasjonen vi får fra dem.

Tingenes internett (IoT) referer ikke kun til enheter som vanligvis er forbundet med å være koblet til internett som smarttelefoner, datamaskiner og nettbrett, men også daglige apparater som vanligvis ikke er koblet til internett, men kan være det. Ved bruk av bestemte komponenter, er det mulig å aktivere en internettforbindelse og samhandle med dem eksternt for å overvåke eller kontrollere dem.

Et av de mest representative eksemplene på tingenes internett finnes i hjemmet, hvor mange apparater kan styres av en annen enhet uten å måtte reise seg fra sofaen eller gå ut av sengen. Dette kan være det å slå på og av lyset, endre fargen på belysningen, åpne eller lukke gardiner, justere temperaturen i huset, kontrollere lydsystemer til å spille din favorittsang så snart du kommer hjem, eller til og med sette på vaskemaskinen når det passer best for deg. Dette er bare noen få eksempler på objekter vi refererer til når vi snakker om "smarte hjem”.

Faktisk for bare noen få måneder siden installerte jeg en monitor i hjemmet mitt som overvåker vannstanden i en tank på terrassen min. Hvorfor gjorde jeg dette? Grunnen til at jeg overvåker vannstanden i denne tanken er fordi den er plassert på et farlig sted i huset mitt. Om den skulle ha sklidd og falt over ende kunne det forårsaket en alvorlig ulykke, så jeg overvåker vannet via mobiltelefon og holder dermed øye med på hvor mye vann jeg har til rådighet og når jeg må få tanken fylt opp igjen. Sensoren er koblet til en mini-datamaskin (raspberry pi) som måler vannstanden ved forhåndsbestemte intervaller. Målingen sendes til en server og lagres i en database. Denne databasen blir kontinuerlig konsultert av en app opprettet i iOS. Dette gjør det enklere å sjekke vannstanden i vanntanken fra der jeg befinner meg, og så mye mindre farlig enn å måtte klatre opp på taket. Dette systemet kunne blitt enda mer robust om jeg hadde koblet det til en vannpumpe som aktiveres når målingen av vannstanden kommer under ett bestemt punkt. Jeg ville da kunne generere statistikk om hvilke tider på dagen det blir brukt mest vann eller hvilke dager i uken eller måneden som har de laveste målingene. Disse rapportene kan da hjelpe meg til å bli oppmerksom på mitt vannforbruk, slik at jeg kan justere mine vaner og dermed spare mer. 

Akkurat som tingenes internett kan hjelpe i hjemmet, er det også andre forbrukerapplikasjoner for ulike miljøer som industriområder, kommersielle miljøer, landlige omgivelser eller annen infrastruktur. I helsetjenester og medisinske områder er det enheter som for eksempel overvåker pasientens hjerteslag, blodtrykk eller glukose nivå. Disse enhetene vil sende automatiske varsler hvor sensoren registrerer kritiske nivåer, slik at pasienten kan behandles raskt og effektivt før situasjonen eskalerer. Denne typen teknologi sparer tusenvis av liv. Bruk av tingenes internett i kommersielle rom kan for eksempel være såkalt smart parkering som forteller sjåfører hvor mange parkeringsplasser som er tilgjengelig, takket være sensorer plassert på hver parkeringsplass. Du kan også betale for parkeringen ved bruk av en mobilapplikasjon. 

Som du kan se så er applikasjonene for tingenes internett nesten ubegrenset og svært nyttige, som i mitt tilfelle med vanntanken. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å overvåke eller styre noe via din mobiltelefon. Vi vil da utarbeide et tilbud og hjelpe deg med å gjøre din ide til virkelighet.

Post
Post
We use our own and third-party cookies to improve our service experience. If you continue navigating in our site, you are agreeing using them in order to improve performance, analysis and marketing/advertising. You can learn more about cookies in our Privacy Policy