BLOG

BLOG
BLOG

Virtuell og utvidet virkelighet for profesjonell opplæring

I tidligere innlegg har vi utforsket hvordan virtuell og utvidet virkelighet har blitt brukt med suksess på ulike måter. Noen eksempler er videospill som tilbyr spennende opplevelser og online-tjenester som lar deg se hvordan enkelte objekter, som for eksempel møbler, kan passe inn hjemme hos deg før du kjøper dem.

Virtuell og utvidet virkelighet har også blitt brukt i forretningssammenheng ved flere formål. Et eksempel på dette kommer fra eiendomsmegling, en sektor som utnytter denne teknologien ved å tilby virtuell omvisning via din mobiltelefon eller datamaskin. I bilindustrien bidrar denne teknologien til å evaluere designbeslutninger for nye biler uten å fysisk bygge en prototype. 

I tillegg til disse fascinerende funksjonene, kan denne teknologien også redusere tid og kostnader knyttet til nytt personell, opplæring av fabrikkansatte og utdanning. Det gjør det mulig å skape et datagenerert miljø der brukeren kan samhandle med ulike objekter og virtuelle scenarier, som hjelper dem å tilegne seg nye kunnskaper og utvikle sin kompetanse som er nødvendig for jobben. Den virtuelle virkeligheten er en etterligning av virkelige opplevelser, men som ikke impliserer høye utgifter eller ressurser slik som tradisjonelle treningsprogrammer krever.

Faktisk, så kan du utvikle så mange miljøer du ønsker. Det store potensialet kommer fra å kunne utforske alle mulige potensielle scenarier uten å fysisk være på et bestemt sted, og uten å faktisk oppleve en bestemt situasjon i virkeligheten.

Virtuell og utvidet virkelighetsopplæring og kapasitetsprogrammer benyttes for tiden i industrielle og militære sammenhenger, hvor brukere kan få erfaring med å håndtere scenarier med høy risiko uten å være i reell fare. Dette hjelper dem til å oppdage og bli kjent med deres psykologiske og fysiske reaksjoner, undersøke dem og lære å kontrollere dem til de skal konfronteres med slike situasjoner i det virkelige liv.

I et akademisk miljø gjør denne teknologien det mulig for elevene å forstå konsepter, prosesser og til og med historiske hendelser ved å oppleve dem på en realistisk måte. Dette gjør det enklere for dem å gjenkjenne mønstre og få realistiske erfaringer. Kunnskap oppnås ved å gi studentene mulighet til å være aktive deltakere i ulike scenarier som er viktige og relevante for deres felt.

Video: Virtuell og utvidet virkelighet kan forandre tradisjonell utdanning

I det biomedisinske området brukes denne teknologien til å trene paramedikere, sykepleiere og leger på nødsituasjoner. Virtuelle opplevelser øker deres evne til å gi diagnoser, bedrer reaksjonstiden og til å ta bedre beslutninger i virkelige situasjoner takket være simulerte erfaringer.

Det er åpenbart enklere, raskere og sikrere å skaffe seg denne kunnskapen i virtuelle scenarier. Kirurger kan visualisere og manipulere strukturer og organer i virtuelle scenarier som gir dem kirurgisk erfaring. Dette styrker deres ferdigheter og presisjon til når de skal operere i det virkelige liv.

 Video: Virtuell og utvidet virkelighet for å trene fremtidige kirurger

Spesielt for fagfolk innen klinisk psykologi er det mulig å bruke denne teknologien til behandling av pasienter som har psykiske lidelser som post-traumatisk stresslidelse (PTSD), tvangslidelse (OCD), oppmerksomhet og konsentrasjonsforstyrrelser (ADD), humørlidelser (som depresjon), fobier, avhengighet og listen fortsetter. Det blir også brukt til behandling av smerter, så vel som sosiale lidelser og kommunikasjonsferdigheter.

Når det gjelder politiet, gjør bruken av virtuell og utvidet virkelighet det mulig til å trene på høyrisiko-situasjoner. Dette inkluder trening av ansvarlig bruk av skytevåpen, utvikling av forhandlingsferdigheter, håndtere redningsoppdrag og farlige kriminelle. Generelt kan de utvikle sin evne til å reagere adekvat på en gitt situasjon. Lære å håndtere stress, frykt og impulskontroll uten å kompromittere deres fysiske integritet som i tradisjonelle treningsmetoder. Når denne typen trening er fullført, er offiserene mye mer effektive på bakken.

 Video: Virtuell og utvidet virkelighet brukt til trening og opplæring av politiet

Alt dette er bare eksempler på bruken av virtuell og utvidet virkelighet innen kompetanseopplæring og utvikling. Utvalget av muligheter er ganske uendelig når det kommer til andre felt, og derfor er potensialet innen denne teknologien så spennende. 

Foruten fordelen av å gi trygge scenarier for opplæring og muligheten til å lære på forskjellige steder og situasjoner uten å måtte flytte din geografiske posisjon, er en av hovedattraksjonene i denne teknologien evnen til å tilby personlig trening. 

Avhenging av deltakeren kan ulike prioriteringer legges til rette, som for eksempel hastigheten på opplæringen og kriteriene for å bestå. Dette fører til en betydelig kostnadsreduksjon. Systemet kan brukes på ubestemt tid til å trene så mange som mulig, og etter behov.

Hva med deg? Hva slags trening eller utdanning trenger teamet ditt? Har du noen idéer om hvordan virksomheten din kan dra nytte av å bruke virtuell og utvidet virkelighet for opplæringsformål?

I Pixzelle Studio er vi dedikert til kontinuerlig opplæring og utvikling, og vi er derfor veldig ivrige på å høre om din idé. Vi vil gjerne vurdere dine behov og støtte utviklingen av løsninger som vil fungere for deg.

Følg lenken

Post

Hvordan vet jeg hva applikasjonen min trenger? Part 2

FASE 2: UTVIKLE APPLIKASjONEN

At this point you know what you want, and we can get on to actually making it happen!

På dette tidspunktet vet du hva du vil og vi kan nå komme igang med å få det til å skje!

Takket være dokumentet som beskriver og definerer alt applikasjonen trenger, bør systemet nå være klart til å bli satt igang. Men utviklingsteamet ditt må kanskje klargjøre med deg ved tvil eller om det skulle trenges mer spesifikk informasjon om et bestemt aspekt. Det er alltid mulig å glemme visse detaljer, og det kan godt hende at enkelte aspekter må justeres etterhvert som utviklingsprosessen fortsetter.

Vær oppmerksom på: bare fordi du har gjort en avtale, betyr ikke det at du vil se umiddelbare resultater. Avhengig av omfanget, tar det mye tid å utvikle en applikasjon, så vær tålmodig og slapp av. Kan godt tenkes at du ikke ser noen konkrete tegn av applikasjonen din før det har gått tre til fire uker. På dette tidspunktet kan du vurdere om det du forventer er kommet med. I begynnelsesfasene er alt en blåkopi av sluttresultatet. Tenk på en ferdig applikasjon som et ferdig bygget hus. Det du ser er sluttresultatet, og ikke hvordan eller når de koblet strømmen eller installerte VVS.

På dette stadiet tar vi oss av alt som har å gjøre med design, programmering, implementering, oppretting av bakgrunn og lansering av interne forsøk.

FASE 3: Systemforsøk

Ditt produkt er nå ferdig og du kan ikke vente med å publisere den. Fantastisk, ikke sant? Men vent! Før du gjør det, er det ekstremt viktig å utføre noen tester. Aldri lanser et system for offentligheten før man har gjennomført tester og prøvd den.

Et hvert selskap vil gjøre sitt beste for å levere et system som fungerer, men ingen systemer er feilfri og det er veldig sannsynlig at noe gikk galt underveis. Det kan være at et aspekt ikke ble vurdert eller at forholdene i din virksomheten har endret seg siden utviklingen begynte. I dette tilfellet anbefaler vi sterkt at du setter sammen et testteam for å teste applikasjonen før du lanserer den.

Vi tilbyr for eksempel en 3 måneders garanti når vi har levert din ferdige applikasjon. Dette betyr ikke at vi vet at noe skal gå galt eller at vi ikke hadde nok tid til å fullføre. Enkelt sagt betyr det at av erfaring har vi lært oss å forutse feil: vi er menneskelige, kunden kan forandre mening eller vi kan gjør feil underveis.

FASE 4: Tilbakemeldinger fra brukerne

Når du har utført alle nødvendige forsøk, og applikasjonen din har eksistert i noen uker eller måneder, er det god praksis å lytte til sluttbrukerne dine.

Surely, your original idea has fixed the problem it set out to solve, but... What happens if this can be done in a simpler way? Or, how about if a certain screen lacks information, or some data is not necessary, or if a certain sequence of commands could be different?

Din opprinnelige idé har løst problemene som den ble satt opp for å løse, men...Hva skjer hvis dette kan gjøres på en enklere måte? Hva om det mangler informasjon, eller at det er informasjon som ikke er nødvendig. Kanskje en bestemt rekkefølge av kommandoer kan være annerledes?

Dette er ting dine sluttbrukere skal legge merke til og fortelle deg om. Det betyr ikke at applikasjonen din ikke er bra, fordi det er naturlig at du ikke tenkte på alt, eller ikke hadde forestilt deg visse ting som er blitt et problem for brukerne. Det beste du kan gjøre er å lytte til dine brukere og reagere på deres erfaringer. Dette vil hjelpe deg å holde applikasjonen fersk og relevant i fremtiden.

Slutt aldri å lytte til brukerne, og prøv alltid å svare på spørsmål og bekymringer de kommer med om applikasjonen. Tross alt er det de som bruker applikasjonen din og vil vite hva som mangler eller hvordan det kan bli bedre.

FASE 5: OVERVÅKNING AV APPLIKASJONEN

Applikasjonen din er utviklet og fungerer, men hva nå? Nå kommer vedlikeholdet eller videreutviklingen av funksjoner som ikke passet inn i den første lanseringen. Kanskje det er noen endringer som skal gjøres etter tilbakemeldinger du har fått.

Husk at verden endrer seg raskt. Hvert år er det nye utgivelser og endringer, nye operativsystemer, nye enheter, ny maskinvare, etc. Ingen vet sikkert hvordan disse utviklingene vil påvirke applikasjonen din og det er derfor vi anbefaler at du gir den konstant vedlikehold. Dette vil gi både deg og brukerene dine en fordel. De vil være takknemlige for hver gang du forbedrer og legger til nye funksjoner.

Vi håper at disse 5 trinnene har gitt deg en idé om hvordan du kan utvikle en applikasjonen som et komplett system, som vil gi deg og din bedrift en flott fremtid.

Pixzelle Studio hjelper deg gjerne med å gjøre dine drømmer til virkelighet. Har du definert en idé for en applikasjon og ønsker oss til å se igjennom det? Send det til oss, og få et tilbud her

Post

Hvordan vet jeg hva applikasjonen min trenger? Part 1

Som du kanskje husker fra noen måneder siden på denne bloggen [link], er det å ha en applikasjon et viktig element for å bygge bedriftens nærvær og nå ut til dine kunder. Men hvordan vet du hva applikasjonen trenger? Hvilken informasjon trenger du for å gjøre din idé om en applikasjon til virkelighet?

Det er litt mer komplisert enn det virker, fordi det krever mye tid og kompromisser. Men det er ingen grunn til å bekymre seg. Jeg skal nå gå igjennom etableringsprosessen som består av fem faser, og du vil se når du jobber med eksperter som oss, at alt er ganske enkelt. Fasene vil gjøre det klart og enkelt for deg, dine investorer og interessenter som er involvert i å gjøre applikasjonen din til virkelighet.

FASE 1: DEFINISJON

Først av alt må du definere ideen din og svare på de viktigste spørsmålene: Hva er applikasjonen din for? Hvordan vil den hjelpe deg og dine kunder?

Det er viktig å beskrive dine ideer og skrive ned all relevant informasjon - egentlig alt som du kommer på - i et dokument dedikert kun til prosjektet. Dette vil gjøre det lettere for teamet å forstå hva du trenger når det er tid for å utvikle applikasjonen. Vær så spesifikk som mulig og ta alle ideer med.

Vi anbefaler at du vurderer følgende aspekter:

- Dokumentversjon: Det er utrolig hvor mange ganger en idé kan forandre seg. Det er best å holde rede på alle elementene og endringene i et dokument, slik at den som skal lese det, har den nyeste versjonen av prosjektet.


- Innledning: Start dokumentet ditt med en liten oppsummering av hva du trenger din applikasjon til å gjøre. Nøkkelord: Hva trenger jeg? Hvorfor? Til hva?


- Bakgrunn: Beskriv problemene som denne applikasjonen skal bidra til å løse. Viktige spørsmål: Hvordan kan denne applikasjonen tilby en løsning på et problem?


- Mål: Det er veldig viktig å definere hva du forventer å oppnå med denne applikasjonen og hvordan du tenker den vil løse dine problemer (bakgrunnen). Viktige spørsmål: Hvordan vil applikasjonen hjelpe? Fordeler for selskapet/kunden?


- Omfang: Ikke glem å definere omfanget av applikasjonen. Viktige spørsmål: Hvor langt må denne appen gå? Hva er utviklingsfasene? Hvilke funksjoner trenger den nå? Hva kan utvikles senere?
Beskriv funksjonene: En funksjon er en del av applikasjonen, eller en del av systemet som oppfyller en bestemt oppgave og gir et bestemt resultat. Derfor er det viktig å definere hver funksjon av applikasjonen i detalj. Ditt hovedspørsmål: Hvilke oppgaver vil jeg at applikasjonen min skal utføre?

- Teknologiske krav: Det er viktig å definere de teknologiske kravene for å kunne utvikle applikasjonen din. Viktige spørsmål: Vil du bruke eksklusiv maskinvare? Hvem er målgruppen? Hvem skal analysere resultatene? Det er åpenbart svært viktig å dekke alle nødvendige deler (mobilapplikasjon, WEB-administrasjon, backend, hosting) og spesifisere de eksterne systemene du vil bruke, som for eksempel betalingssystemer, mobilvarsler, SMS-integrasjon, kartintegrasjon, etc.

- Design: Vennligst definer hvem som skal ta vare på design og grafiske elementer i din applikasjon. Mange vet ikke at det er svært viktig å bestemme hvordan applikasjonen skal se ut, så ha i tankene at du får ikke en ekstra sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk. Designere er ikke magikere, men de kan utføre underverk med riktig sett med instruksjoner og en klart definert visjon. Design og bilde er svært viktig for dine potensielle kunder, så ikke tvil på å tildele en del av budsjettet til dette viktige aspektet.

- Eksperter som oss, kan anbefale design skjema eller en designer, slik at applikasjonen din gjør det gode førsteinntrykket dine brukere forventer.

- Budsjett: Det er svært viktig å definere hvadet maksimale beløpet du kan bruke til etableringen av din applikasjon. Ofte er budsjettet man har satt seg ikke nok til at applikasjonen får alt den trenger fra begynnelsen av. Men ikke bekymre deg, du kan alltid dele prosessen inn i flere faser, eller til og med versjoner. Du kan frigjøre en første versjon av applikasjonen og deretter fortsette å utvikle den, eller legge til funksjoner når du har et høyere budsjett. Hvis du ikke har noen anelse om hva det koster å etablere en applikasjon, anbefaler vi deg å ta kontakt med utviklingsteamet ditt. Gjør nåværende budsjett klart, så teamet kan sette sammen et realistisk estimat for din applikasjon. 

- Forretningsregler: Vennligst vurder forskjellige regler eller standarder som skal gjelde for de forskjellige funksjonene.


- Risiko: Definer om det finnes noen risikoer ved å utvikle applikasjonen, slik at man kan forutse, adressere og unngå dem!


Alt dette er den første delen av en kompleks prosess som hjelper oss med å oppdage og definere hva vi trenger for vår applikasjon. I vårt neste innlegg, vil vi diskutere de gjenværende fasene i utviklingssyklusen til en applikasjon.

Post